Cart:

0
You have no items in your shopping cart.

0

Privacy Policy

Dit is de website van Giok House2Home

Ons vestigingsadres is Kogelerbos 16

7543GT Enschede

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 61621811

Ons btw-nummer is 526591298B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch de domeinnaam en het emailadres van de bezoeker

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij

a. uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website

b. uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

c. alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt;

 

Deze informatie wordt gebruikt

a. Om de inhoud van onze website te verbeteren

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden

 

Wij gebruiken geen cookies

 

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet

 

Veiligheid

a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

b. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

 

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

a. Per email: info@giok-house2home.nl

b. Op het eerder vermelde adres

 

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

U zult alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt;

Ons bedrijf zal alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt;

Indien u geen reclame van ons wenst te ontvangen via post, telefoon of e-mail, kunt u ons dat laten weten op het hierboven vermelde adres.

 

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacybeleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

 

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

 

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres